Hem

juni 2018
18 juni - brun glada (Fågel)
14 juni - röd glada (Fågel)
maj 2018
28 maj - törnskata (Fågel)
28 maj - brushane (Fågel)
28 maj - stenskvätta (Fågel)
28 maj - Ängshök (Fågel)
28 maj - halsbandsflugsnappare (Fågel)
28 maj - rödspov (Fågel)
28 maj - hussvala (Fågel)
28 maj - ladusvala (Fågel)
28 maj - gulärla (Fågel)
28 maj - gravand (Fågel)
28 maj - större strandpipare (Fågel)
28 maj - strandskata (Fågel)
28 maj - hämpling (Fågel)
4 maj - rödstrupig sångare (Fågel)
4 maj - skräntärna (Fågel)
4 maj - bergfink (Fågel)
4 maj - skata (Fågel)
4 maj - storskrake (Fågel)
april 2018
23 april - svart rödstjärt (Fågel)
23 april - storskarv (Fågel)
23 april - gulsparv (Fågel)
23 april - blåmes (Fågel)
23 april - Rara växter i Fagersta-bygden (Växter)
23 april - gröngöling (Fågel)
23 april - stare (Fågel)
23 april - sångsvan (Fågel)
23 april - tofsvipa (Fågel)
23 april - sidensvans (Fågel)