Hem

september 2018
19 september - fjällvråk (Fågel)
12 september - stenfalk (Fågel)
7 september - aftonfalk (Fågel)
4 september - turkduva (Fågel)
augusti 2018
28 augusti - rödbena (Fågel)
28 augusti - brushane (Fågel)
27 augusti - Rara växter i Fagersta-bygden (Växter)
27 augusti - grå flugsnappare (Fågel)
27 augusti - gluttsnäppa (Fågel)
19 augusti - blåhake (Fågel)
juli 2018
3 juli - steglits (Fågel)
3 juli - mindre strandpipare (Fågel)
3 juli - brun glada (Fågel)
3 juli - rosenstare (Fågel)
juni 2018
14 juni - röd glada (Fågel)
maj 2018
28 maj - törnskata (Fågel)
28 maj - stenskvätta (Fågel)
28 maj - Ängshök (Fågel)
28 maj - halsbandsflugsnappare (Fågel)
28 maj - rödspov (Fågel)
28 maj - hussvala (Fågel)
28 maj - ladusvala (Fågel)
28 maj - gulärla (Fågel)
28 maj - gravand (Fågel)
28 maj - större strandpipare (Fågel)
28 maj - strandskata (Fågel)
28 maj - hämpling (Fågel)
4 maj - rödstrupig sångare (Fågel)
4 maj - skräntärna (Fågel)
4 maj - bergfink (Fågel)